Siunčiami duomenys …

01Sąlygos ir nuostatos

Puslapio privatumo sąlygos ir nuostatos

Mes siekiame komerciškai pagrįstomis priemonėmis apsaugoti jūsų duomenis. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Turime jus informuoti, kad joks internetinis ryšys nėra absoliučiai saugus, todėl duomenų nutekėjimas ar kitas incidentas gali atsitikti nepaisant visų mūsų ir jūsų taikomų saugumo priemonių. Raginame Platforma naudotis atsakingai, laikytis Platformos Taisyklių, ypač slaptažodžio reikalavimų ir neteikti mums duomenų, kurie nėra būtini.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Platformoje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų (pvz., į mūsų socialinių tinklų paskyras). Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kur galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

· Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.

· Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai jie tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu.

· Turite besąlyginę teisę prieštarauti,  jūsų asmens duomenų  tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

· Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

· Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).

· Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). 

Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie taip pat renka tam tikrą informaciją apie Jūsų įrenginį, naršyklę ar Jūsų naršymo įpročius. Apie tai, kaip šią informaciją renkame ir naudojame, skaitykite privatumo politikoje.

Pakeitimai

Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.

Puslapio savininkai:

UAB Solitekas LT
Įmonės kodas 304902983

PVM mokėtojo kodas LT100011892813

Vadovas Julius Sakalauskas

Adresas Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

ir

UAB „Soli Tek cells“

Įmonės kodas 302427915

PVM mokėtojo kodas LT100005059414

Vadovas Julius Sakalauskas

Adresas Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius